Promocja produktów turystycznych w formie innowacyjnych map

Jedna mapa – wiele funkcji

Pomysł na wypoczynek dla każdego

Rodzina z małymi dziećmi, grupa młodych przyjaciół czy wycieczka seniorów – o  wszystkich staramy się pamiętać. Nasze pomysły można dopasować do swoich możliwości i oczekiwań. Przewidujemy różne warianty dojazdu i różne punkty startu. Słowem elastycznie i wielowariantowo.

Mała ojczyzna

Chcielibyśmy zaszczepić miłość i zainteresowanie do najbliższych nam okolic. Mamy tutaj na myśli nie tylko to co nazywa się „małą ojczyzną” ale także wchodzi w zakres pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. Informujemy więc o dokonaniach lokalnych społeczności i staramy się pokazać, że to jest droga dla nas wszystkich. Polska jest bardzo blisko nas.

Promocja atrakcji turystycznych regionu

Uważamy, że należy w w wyważony sposób połączyć wysiłek fizyczny z odpoczynkiem w ciekawych miejscach. Z reguły wybieramy nieliczne ale za to starannie przemyślane atrakcje. Mogą to być „klasyczne” atrakcje turystyczne ale też szczególnie warte polecenia kulinarne, noclegowe. Trasa musi być ciekawa.

Kształtowanie postaw

Dobrze dobrany wysiłek w harmonii z przyrodą to jest zasadnicza oś naszej strategii. Mamy przekonanie, że tekst nie musi być sprowadzony do pojedynczych sloganów. Dlatego w naszych publikacjach znajduje się sporo pogłębionych informacji dotyczących środowiska naturalnego czy, szerzej patrząc, propagowania stylu życia. Po prostu mądrzej.

Nowatorskie podejście

Skupienie się wyłącznie na oferowanym produkcie

Przy takim podejściu można wygospodarować na mapie bardzo dużo „wolnego” miejsca pozwalającego na przekazanie wielu istotnych informacji. W takim ujęciu, mimo formy klasycznej mapy, zakresem informacji i jej głębokością publikacja odpowiada dużemu folderowi.

Duża dokładność i dodatkowe cenne informacje

Nasze mapy są dokładne i wygodne w użytkowaniu. Dla map rowerowych mamy skale w przedziale 1:15 000 – 20 000. Umieściliśmy tam dodatkowe informacje, których normalnie nigdzie się nie znajdzie, np. te dotyczące rodzaju nawierzchni czy kłopotów z jazdą po deszczu, alternatywnych objazdów itp. Każda ścieżka (nie tylko ta zaznaczona) na mapie została przez nas przejechana. Dokładnie wiemy jakie niespodzianki mogą  czekać na drodze.

Duże zdjęcia o najwyższych walorach

Jedno zdjęcie powie czasem więcej jak tysiąc słów. Z tego powodu fotografie traktujemy szczególnie, szukając tych co pokażą piękno krajobrazu charakterystycznego dla regionu.

Powiększenia newralgicznych miejsc

Czasem są miejsca gdzie nawet skala 1:15 000 może nie pozwolić na dokładne zorientowanie się. Jeśli trzeba umieszczamy więc jeszcze dokładniejsze fragmenty w okrągłych „lupach”.

Wielowariantowość i różne propozycje dojazdu

W oparciu o bazowy szkielet (ideę) przygotowujemy różne trasy – dopasowane do możliwości czasowych i wydolnościowych poszczególnych grup. Różne (oczywiście nieprzypadkowe) miejsca startu oraz korelacja z transportem publicznym daje dużą swobodę oraz pozwalają na wielokrotne skorzystanie z opracowanego pomysłu. Trasy są wobec tego albo zamkniętymi pętlami albo jednokierunkowe z punktem startu na dworcu kolejowym.

Grafy ułatwiające planowanie

Ponieważ nie byłoby celowe nanoszenie na mapę wielu tras pokrywających się na znacznych odcinkach to do planowania przygotowaliśmy grafy. Pozwalają one na szybki wybór wariantu oraz pokazują istotne punkty węzłowe. Podany kilometraż pozwala na dobranie trasy do możliwości i posiadanego czasu.

„Twarz mapy” – osoba firmująca produkt

Wychodzimy z założenia, że osobista odpowiedzialność jest zdecydowanie silniejsza od rozmytej odpowiedzialności zbiorowej. I niezależnie od tego, że nasze pomysły to wynik pracy wielu osób i wspólnych przemyśleń to nasze produkty firmowane są nazwiskiem i wizerunkiem osoby mającej doniosły i autorski wpływ na efekt finalny.

Nacisk na ekologię i zdrowy tryb życia

Kontakt z naturą przy jednoczesnym szacunku dla otaczającego nas świata ożywionego i nieożywionego. Chęć poznawania szeroko pojętej przyrody połączona z aerobowym wysiłkiem to elementy niezbędne do harmonijnego rozwoju współczesnego człowieka. Ten prosty zachwyt chcielibyśmy wszystkim przekazać.