Trudno o obiekt bardziej naznaczony burzliwymi dziejami śląskich ziem, niż Zamek Czocha. Zbudowano go w 1247 roku na polecenie króla czeskiego Wacława I. Od 1319 roku, przez 70 lat, władają nim książęta piastowscy Henryk I Jaworski i Bolko II Mały. Następnie obiekt wraca do Czech i podlega rządom kolejnych rodów rycerskich. Najdłużej, bo blisko 250 lat należy do klanu Nostitz. W roku 1909 następuje charakterystyczna zmiana – podupadły zamek odkupuje za 1,5 mln marek drezdeński producent cygar Ernst Gütschow. Przy pomocy berlińskiego architekta Bodo Ebhardtaa przywraca mu „historyczny” wygląd z 1703 roku. Skupuje też rozmaite przedmioty o wysokiej wartości artystycznej. Kiedy w marcu 1945 opuszcza zamek, wywozi najcenniejszą część wyposażenia, choć pozostawia wiele bezcennych zabytków, które w burzliwych powojennych czasach zostają rozkradzione.Swoje piętno na zamku odcisnęli wojskowi – w latach II wojny światowej mieściła się w nim szkoła szyfrantów Abwehry. Po zmianie granic obiekt został utajniony i zniknął z map – w 1952 władze PRL urządziły w nim Wojskowy Dom Wczasowy. Dziś dostępny jest już publicznie, jako ośrodek hotelowo-konferencyjny.