Pierwszy gród na wznoszącym się prawie 400 metrów nad poziom morza, wygasłym wulkanie, istniał jeszcze za czasów słowiańskiego plemienia Bobrzan. Obecny układ przestrzenny Zamku Grodziec powstał w 1470 r. dzięki legnickiemu księciu Fryderykowi I. Majestat jednej z piękniejszych rezydencji gotycko-rene-sansowych na Śląsku, stał się jej przekleństwem. Przez całe wieki przyciągała ona kolejnych najeźdźców. Obciążeni kosztami ich utrzymania mieszkańcy okolicznych wiosek postanowili usunąć kłopotliwy zamek z powierzchni ziemi, przystępując do jego rozbiórki. Cel ten na szczęście zrealizowali tylko połowicznie. W 1800 r., po zabezpieczeniu fragmentów ruin, odbudowie części głównej i  doposażeniu, Grodziec stał się pierwszym w Europie miejscem specjalnie przygotowanym dla turystów. Sto lat później, dzięki gruntownej przebudowie, odzyskał dawną świetność, a otwarcia powstałego tu muzeum dokonał samcesarz Wilhelm II, w asyście ministrów i licznego dworu. Swój turystyczny charakter zamek zachował do dziś, oferując nie tylko zwiedzanie, ale też bazę noclegową i organizację imprez.